Dagbesteding

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is. Neem voor cliëntondersteuning contact op met MEE Oost.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Website
www.mee-oost.nl

E-mailadres
oco@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

  • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
  • in contact komen met de juiste organisaties
  • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
  • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner vindt u bij:

  • MEE Oost
  • Oost mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Website
www.mee-oost.nl

E-mailadres
oco@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Oost mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning

Telefoonnummer
06 21316682

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Regelhulp - cliëntondersteuning


Misschien kunt u terecht bij het activiteitencentrum van Siza. Kijk op de website voor meer informatie.

Dagbesteding vindt u bij Polbeek van Zorggroep Sint Maarten en Het Bornhof van Sutfene.

Voor dagbesteding heeft u een Wmo-indicatie nodig. Neem hiervoor contact op met de afdeling Zorg en inkomen van de gemeente Zutphen.

Wilt u eens met iemand praten? Neem contact op met MEE Oost. Zij denken met u mee en geven informatie en advies.

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur. Na 12.30 uur alleen op afspraak.

Bezoekadres
Henri Dunantweg 1
7201 EV Zutphen

Postadres
Postbus 41
7200 AA Zutphen

E-mailadres
info@zutphen.nl

Telefoonnummer
14 0575

MEE Oost

Bezoekadres
Terborgseweg 6
7005 BA Doetinchem

Postadres
Postbus 517
8000 AM Zwolle

Website
www.mee-oost.nl

E-mailadres
info@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Siza - activiteitencentrum Zutphen

Bezoekadres
Coehoornsingel 3
7201 AA Zutphen

E-mailadres
communicatie@siza.nl

Telefoonnummer
0575 54 57 25

Sutfene - dagbesteding en dagbehandeling

Activiteiten in huiselijke sfeer, in groepsverband of individueel, afhankelijk van de problematiek van de bezoeker. Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten: bewegen onder deskundige begeleiding van een bewegingsagoog samen muziek luisteren en samen zingen samen de krant lezen en er dan over praten spellen spelen, zoals sjoelen, rummikub, domino en bingo bewegingsspelen, zoals koersbal en kegelen geheugenoefeningen en praten over vroeger creatieve activiteiten, zoals bloemschikken, bakken, tekenen en handvaardigheid wandelen of duofietsen onder begeleiding Locatie: Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen Geopend: ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur, zo 9.00 - 13.00 uur.

E-mailadres
info@sutfene.nl

Telefoonnummer
0575 594 444

Woonzorgcentrum Polbeek, Zorggroep Sint Maarten

Dagelijks om 15 uur een activiteit, voor iedereen te bezoeken tegen betaling van € 2,50. maandag: creatieve activiteiten dinsdag: geheugentraining woensdag: bewegen voor ouderen donderdag: koersbal vrijdag: om-de-week: sjoelen of samenzang. In de zomer ook wel jeu-de-boules i.p.v. sjoelen. Woensdagochtend: inloop/ontmoeting in het praatcafé. Donderdag: koffieochtend vrije inloop.

Bezoekadres
Van Dorenborchstraat 1
7203 CA Zutphen

Telefoonnummer
0575 49 84 98


Mensen met een beperking kunnen terecht bij een activiteitencentrum of zorgboerderij. Op de website Zorgboeren vindt u zorgboerderijen in uw buurt.

Zozijn biedt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Of misschien kunt u terecht bij het activiteitencentrum van Siza. Kijk op de websites voor meer informatie.

Siza - activiteitencentrum Zutphen

Bezoekadres
Coehoornsingel 3
7201 AA Zutphen

E-mailadres
communicatie@siza.nl

Telefoonnummer
0575 54 57 25

Zozijn

Zorgloket Zozijn is telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Website
www.zozijn.nl

E-mailadres
zorgloket@zozijn.nl

Telefoonnummer
088 575 30 00

Zorgboeren