Veilig wonen

Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in. Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u mogelijk helpen.

Kijk ook op de website Mijn Huis Op Maat voor tips en informatie. U kunt ook vragen of 1 van de woonadviseurs bij u langskomt. Samen loopt u uw huis door en kijkt u naar de mogelijkheden. Vraag het bezoek aan via de website.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Vraag het WMO Zorg-loket om meer informatie.

Mijn huis op maat

Website
www.mijnhuisopmaat.nl

Meld de plekken waar u zich onveilig voelt bij een wijk- of buurtagent. Geef het door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waar u zich niet prettig bij voelt.

Voelt u zich onveilig omdat u iets naars heeft meegemaakt zoals een inbraak, brand of geweld? Praat over uw gevoelens. Bel bijvoorbeeld De Luisterlijn. Slachtofferhulp kan u ook helpen.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website van de brandweer staan tips om brand te voorkomen. Op de website Maak het ze niet te makkelijk vindt u tips tegen inbraak.

Steeds meer buurten hebben WhatsApp Buurtpreventie. Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis informatie uit over uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt en kunt u inbraken voorkomen.

Heeft u problemen met de buren? Perspectief Zutphen biedt buurtbemiddeling aan. Neem contact op of kijk op de website voor meer informatie.

Politiebureau Zutphen

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Houtwal 3
7201 ES Zutphen
Website
www.politie.nl/zutphen-houtwal
Telefoonnummer
0900 88 44

Wijkagenten Zutphen

Website
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Gemeente Zutphen - melding openbare ruimte

Website
www.zutphen.nl/meldingen_over_openbare_ruimte

Perspectief Zutphen - buurtbemiddeling

Website
www.perspectiefzutphen.nl/buurtbemiddeling
E-mailadres
buurtbemiddeling@perspectiefzutphen.nl
Telefoonnummer
0575 59 62 32

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Website
www.slachtofferhulp.nl
Telefoonnummer
0900 01 01

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Maak het ze niet te makkelijk

Website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

WhatsApp Buurtpreventie (WABP)

Website
www.wabp.nl

Brandweer Nederland

Website
www.brandweer.nl

Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms helpt de gemeente met de kosten.

U kunt personenalarmering aanvragen bij thuiszorgorganisaties.

Wilt u meer informatie over personenalarmering? Vraag ernaar bij Sensire of Kruiswerk Achterhoek en Liemers. Hier kunt u ook personenalarmering aanvragen.

Heeft u weinig geld en wilt u personenalarmering aanvragen? Misschien komt u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met de afdeling Zorg en inkomen van de gemeente Zutphen. Of kijk op de website van de gemeente bij Bijzondere bijstand voor meer informatie.

Sensire

Website
www.sensire.nl
Telefoonnummer
0900 88 56

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Voor openingstijden: zie www.zutphen.nl/contact/openingstijden

Bezoekadres
's-Gravenhof 2
7201 DN Zutphen
Postadres
Postbus 41
7200 AA Zutphen
Website
www.zutphen.nl/zorgeninkomen
E-mailadres
info@zutphen.nl
Telefoonnummer
14 0575

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

Website
www.kruiswerk.nl
E-mailadres
info@kruiswerk.nl
Telefoonnummer
0314 35 74 30

Gemeente Zutphen - bijzondere bijstand

Website
www.zutphen.nl/inkomensondersteuning/bijzondere-bijstand

Probeer de problemen eerst zelf met uw buren te bespreken. Op de website Problemen met je buren vindt u informatie en tips. De website van de politie vertelt wat u kunt doen bij geluidsoverlast van uw buren.

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Perspectief Buurtbemiddeling. Getrainde vrijwilligers helpen om problemen met de buren en overlast samen op te lossen. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Alles wat u vertelt behandelen zij vertrouwelijk. Ze helpen buren met elkaar in contact te laten komen en de communicatie op gang te brengen of te herstellen.

Woonoverlast komt steeds vaker voor en burenruzies kunnen allerlei oorzaken hebben. Gelukkig is er veel in de wet geregeld. Op https://www.wa.nl/rechtsbijstandverzekering/burenrecht/ kunnen buren die overlast ervaren alles lezen over het burenrecht. Daarbij wordt er in stappenplan ingegaan op hoe buren het probleem bij elkaar kunnen aankaarten en samen kunnen werken aan een oplossing.

Perspectief Zutphen - buurtbemiddeling

Website
www.perspectiefzutphen.nl/buurtbemiddeling
E-mailadres
buurtbemiddeling@perspectiefzutphen.nl
Telefoonnummer
0575 59 62 32

Politie - burenruzie

Website
www.politie.nl/geluidsoverlast

Problemen met je buren

Website
www.problemenmetjeburen.nl