Leerlingenvervoer

De gemeente regelt leerlingenvervoer en biedt vergoedingen. Bijvoorbeeld voor:

  • een vergoeding om te fietsen, openbaar vervoer
  • zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • aangepast vervoer (taxi)

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen.

Gemeente Zutphen - leerlingenvervoer

Website
www.zutphen.nl/leerlingenvervoer

U kunt een aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier op de website.

U moet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag indienen.

Gemeente Zutphen - leerlingenvervoer

Website
www.zutphen.nl/leerlingenvervoer

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is. Neem voor cliëntondersteuning contact op met MEE Samen.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

MEE Samen - onafhankelijke cliëntondersteuning

Website
www.meesamen.nl/
E-mailadres
info@meesamen.nl
Telefoonnummer
088 633 0633

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555