Inburgering

Tijjdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren.

Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren en Rijksoverheid - inburgeren.

Heeft u vragen? Ga langs bij een spreekuur van Vluchtelingenwerk Nederland in Zutphen.

Vluchtelingenwerk Nederland - Zutphen

Bezoekadres
Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106
7204 MN Zutphen

Postadres
Vijfmorgenstraat 18 A

Inburgeren


Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Ga naar een Taalpunt in de bibliotheek. Hier vindt u eenvoudige leesboeken. Ook kunt u op de computer oefenen met speciale programma's en websites.

Ook het Taalhuis kan u helpen. Of vraag het Sociaal wijkteam om meer informatie. Of vraag hulp aan Vluchtelingenwerk.

Aventus biedt de cursus Beter Nederlands Leren aan. Wilt u niveau 1F behalen? Dan is deze cursus geschikt.

Sociaal wijkteam

Toets 1 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Telefoonnummer
0575 51 96 13

Bibliotheek Zutphen

Bezoekadres
Broederenkerkplein 2
7201 JP Zutphen

Telefoonnummer
0575 51 29 26

Bibliotheek Warnsveld

Bezoekadres
Dreiumme 43
7232 CN Warnsveld

Telefoonnummer
0575 52 84 24

Taalhuis Lochem-Zutphen

Telefoonnummer
0575-512926

Vluchtelingenwerk Nederland - Zutphen

Bezoekadres
Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106
7204 MN Zutphen

Postadres
Vijfmorgenstraat 18 A

Aventus Zutphen - cursussen Nederlands en inburgering

E-mailadres
info@aventus.nl

Telefoonnummer
0800 444 55 55

Het begint met taal - Taalcoach


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl

E-mailadres
info@uaf.nl

Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is. Neem voor cliëntondersteuning contact op met MEE Samen.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

MEE Samen - onafhankelijke cliëntondersteuning

E-mailadres
info@meesamen.nl

Telefoonnummer
088 633 0633

Nationale Ombudsman

Telefoonnummer
0800 33 55 555