Hulp bij onderwijs

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp, Leeroverzicht.nl en Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

Kijk op de website van de gemeente voor informatie over de individuele studietoeslag. U vindt daar ook het aanvraagformulier.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van studeren met een beperking? Neem contact op met de afdeling Zorg en Inkomen van de gemeente.

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Voor openingstijden: zie www.zutphen.nl/contact/openingstijden

Bezoekadres
's-Gravenhof 2
7201 DN Zutphen
Postadres
Postbus 41
7200 AA Zutphen
Website
www.zutphen.nl/zorgeninkomen
E-mailadres
info@zutphen.nl
Telefoonnummer
14 0575

Gemeente Zutphen - individuele studietoeslag

Website
www.zutphen.nl/inkomensondersteuning/studietoeslag

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Website
www.ecio.nl

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Website
www.leeroverzicht.nl

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering

Website
www.rijksoverheid.nl/studiefinanciering-handicap

Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Soms is het mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over individuele studietoeslag. Ook kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.

Voor informatie en advies over een opleiding gecombineerd met werk kunt u terecht bij Leerwerkloket Stedenvierkant.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Vraag om meer informatie bij de afdeling Zorg en Inkomen van de gemeente. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u verder nog vragen over betalen van uw opleidng? Neem contact op met de afdeling Zorg en Inkomen van de gemeente.

DUO

Website
www.duo.nl

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Voor openingstijden: zie www.zutphen.nl/contact/openingstijden

Bezoekadres
's-Gravenhof 2
7201 DN Zutphen
Postadres
Postbus 41
7200 AA Zutphen
Website
www.zutphen.nl/zorgeninkomen
E-mailadres
info@zutphen.nl
Telefoonnummer
14 0575

Gemeente Zutphen - individuele studietoeslag

Website
www.zutphen.nl/inkomensondersteuning/studietoeslag

Leerwerkloket Stedenvierkant

Website
www.stedenvierkant.lerenenwerken.nl

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Website
www.leeroverzicht.nl

Doorzaam scholingsvoucher

Website
www.doorzaam.nl/scholingsvouchers

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren

Website
www.rijksoverheid.nl/tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren

Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de websites Opleiding & Beroep en Leeroverzicht.nl.

Wilt u liever iemand spreken of heeft u meer hulp nodig? Neem contact op met Leerwerkloket Stedenvierkant.

Leerwerkloket Stedenvierkant

Website
www.stedenvierkant.lerenenwerken.nl

Opleiding en Beroep

Website
www.opleidingenberoep.nl

Werk.nl - test uzelf

Website
www.werk.nl/solliciteren-test

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Website
www.leeroverzicht.nl