Hulp voor mijn kind

Soms woont een kind (tijdelijk) niet meer thuis. Bijvoorbeeld als uw kind in een pleeggezin of zorginstelling woont. Of uw kind woont bij uw (ex-)partner. U heeft bijna altijd recht om uw kind te zien. Uw kind heeft ook het recht om u te zien. Per situatie kan het verschillen welke rechten u als ouder heeft. En wat de wensen en rechten van uw kind zijn. Bijvoorbeeld het wel of niet hebben van gezag.

Heeft u vragen over uw rechten en uw situatie? Neem dan contact op met uw jeugdconsulent. Die kan u doorverwijzen naar de juiste organisatie. Bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ).

Het AKJ kan u meer vertellen over uw rechten. De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis. U kunt ook terecht bij MEE Samen voor gratis en onafhankelijke hulp.

MEE Samen - onafhankelijke cliëntondersteuning

E-mailadres
info@meesamen.nl

Telefoonnummer
088 633 0633

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

E-mailadres
info@jeugdstem.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00


Team Lichte Jeugdhulp: 1 aanspreekpunt & altijd dichtbij.

Wat is lichte jeugdhulp? 

Lichte jeugdhulp helpt kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers om dichtbij huis, gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Lichte jeugdhulp is gemakkelijk toegankelijk zonder dat je een indicatie van de gemeente nodig hebt. Wel vindt er een deskundige inschatting van de hulpvraag plaats. Zo helpen we gezinnen direct en sneller. 

Hoe werkt Team Lichte Jeugdhulp? 

14 lokale zorgaanbieders en de gemeente Zutphen werken vanuit een lokaal team samen om goede ondersteuning te bieden. Daarnaast werken we samen met huisartsen, scholen en het sociale netwerk van de gezinnen. Het lokale team werkt daar waar onze inwoners zijn; in de wijk, op scholen en bij sportverenigingen. Centraal staat wat het kind nodig heeft.

Waarom is dit veranderd?

Een deel van de jeugdzorg waarvoor je eerder een indicatie van de gemeente nodig had wordt nu aangeboden zonder dat je die nodig hebt. Zo willen we zorgen dat mensen minder lang moeten wachten op de juiste zorg. Het snel bieden van de juiste ondersteuning en hulp helpt om problemen te voorkomen. Hierdoor willen we zorgen dat lichtere problemen niet erger of ingewikkelder worden.

Hoe kan ik contact krijgen? 

Bij een vraag over lichte jeugdhulp, zoals bijvoorbeeld ondersteuning of begeleiding bij lichte opvoed- en opgroeivragen of over autisme, verslavingsproblematiek of sociale vaardigheden, kunt u bellen met 14 05 75 en vragen naar team Lichte Jeugdhulp. Zij zijn iedere dag telefonisch bereikbaar van 9:00-12:30. Is het na 12:30 en wil je graag de contact? Mail dan naar info@lichtejeugdhulpzutphen.nl Team Lichte Jeugdhulp neemt dan contact met u op.

Ik heb al contact met een deelnemende zorgaanbieder? 

Als u al contact hebt met een lokale zorgaanbieder, kan deze u ook eventueel doorverwijzen naar het team Lichte Jeugdhulp. Voordeel is nu dat u geen indicatie meer nodig heeft van de gemeente. Dit bespaart tijd en u wordt zo sneller geholpen. 

Vast aanspreekpunt voor u

Ook werken de lokale zorgaanbieders sterk samen zodat uw hulpvraag goed wordt beantwoord. U merkt daar niet veel van want u houdt 1 vast aanspreekpunt tijdens uw hulpvraag. Dat is wel zo prettig voor u. 

Belangrijk om te weten

Als blijkt dat er meer hulp nodig is dan alleen lichte jeugdhulp, zal er een jeugdconsulent van de gemeente u en uw kind helpen met de juiste zorg vinden. De gemeente kan dan alsnog een indicatie afgeven en het overzicht houden. De jeugdconsulent van de gemeente wordt dan uw contactpersoon. 

Welke lokale zorgaanbieders doen mee?

 •     Curess B.V.
 •     Eimers Begeleiding & Hulpverlening
 •     Halte Z
 •     Interim bureau Koopman B.V.
 •     Jeugdpsycholoog &co
 •     JeugdGGZ
 •     Impluz
 •     Stichting Entrea Lindenhout
 •     Stiching GGnet
 •     Stichting ’s Heerenloo
 •     Stichting Pactum
 •     Stichting Tactus Verslavingszorg
 •     Stichting Zozijn
 •     Stichting IJsselgroep

Nog even de voordelen op een rij: 

 • U heeft geen toestemming nodig van de gemeente om lichte jeugdhulp te krijgen. 
 • U heeft sneller de juiste hulp voor uw kind(eren) en gezin.
 • Uw hulpverlener kan, als dat nodig is, snel andere specialistische zorg vragen voor informatie of advies.
 • Ook hebben we goed contact met andere zorgverleners zoals onze preventie partners. Zij bieden bijvoorbeeld groepstrainingen om problemen te voorkomen. 
 • We onderzoeken, samen met u, waarmee we u het beste kunnen helpen.
 • De hulpverlening is dichtbij. 

Lichte Jeugdhulp Zutphen

Lichte jeugdhulp helpt kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers om dichtbij huis, gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Lichte jeugdhulp is gemakkelijk toegankelijk zonder dat je een indicatie van de gemeente nodig hebt. Wel vindt er een deskundige inschatting van de hulpvraag plaats. Zo helpen we gezinnen direct en sneller.

14 lokale zorgaanbieders en de gemeente Zutphen werken vanuit een lokaal team samen om goede ondersteuning te bieden. Daarnaast werken we samen met huisartsen, scholen en het sociale netwerk van de gezinnen. Het lokale team werkt daar waar onze inwoners zijn; in de wijk, op scholen en bij sportverenigingen. Centraal staat wat het kind nodig heeft.

Gemeente Zutphen - Toegangsteam Jeugd

Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij 9.00 - 12.30 uur

Bezoekadres
Henri Dunantweg 1
7201 EV Zutphen

Telefoonnummer
14 0575

Zorgregio - zorgaanbod