Dossier van mijn kind

Ontvangt uw kind jeugdhulp via de gemeente en is er een jeugdconsulent bij betrokken? Dan heeft de jeugdconsulent een dossier van uw kind. U kunt dit dossier bij de jeugdconsulent opvragen. In het dossier vindt u de volgende gegevens:

  • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
  • het gezinsplan dat door u ondertekend is, met daarin informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
  • informatie over de ingezette hulp
  • eventueel: brieven, plannen en besluiten van bijvoorbeeld zorgverleners

Ook de zorgverlener houdt een dossier van uw kind bij. U kunt bij de zorgverlener het dossier opvragen of vragen om inzage. Vraag voor informatie uw contactpersoon van de zorgverlener, of bel hun algemene nummer.


U kunt alleen foute gegevens aan laten passen. Bijvoorbeeld de naam van de school als deze niet klopt. De mening van de jeugdhulpverlener kunt u niet aanpassen. Wel kunt u uw eigen mening laten toevoegen aan het dossier.

Dat doet u door een brief te sturen. U stuurt de brief naar de jeugdhulpverlener of iemand anders die het dossier bewaart. Hij of zij maakt dan een afspraak met u voor een gesprek.

De vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan u helpen. Bijvoorbeeld met het schrijven van de brief. Of door mee te gaan naar het gesprek.

U kunt ook gratis hulp vragen aan MEE Samen.

MEE Samen - onafhankelijke cliëntondersteuning

E-mailadres
info@meesamen.nl

Telefoonnummer
088 633 0633

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

E-mailadres
info@jeugdstem.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00


Het dossier van uw kind mag bekeken worden door:

  • de jeugdhulpverleners van uw kind
  • uw kind zelf, als het 12 jaar of ouder is
  • uzelf (als u het ouderlijk gezag heeft) of de voogd van kinderen onder de 16 jaar

Willen anderen het dossier bekijken? Dan moeten ze eerst toestemming vragen. Bij u, uw kind of de hulpverlener.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels. Of gebruik de PrivacyApp. Daarin kunt u zien wie welke informatie over uw kind mag bekijken.

Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

PrivacyApp jeugdhulp

Geeft antwoord op uw vragen over het inzien en delen van informatie uit het dossier van uw kind.