Overlijden en rouw

Praat erover met vrienden of familieleden. U kunt ook terecht bij het Sociaal wijkteam.

Op de websites Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Jonge Helden

Website
www.jongehelden.nl

Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Regelhulp.

Wilt u een hulpverlener spreken? Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

U kunt ook terecht bij het Sociaal wijkteam. Of bel met Willem levensvragen.

Sociaal wijkteam

Toets 1 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Website
www.perspectiefzutphen.nl/wijken
E-mailadres
info@perspectiefzutphen.nl
Telefoonnummer
0575 51 96 13

Praktijk voor systeemtherapie Severin

Relatie-, gezins-, en individuele therapie en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten.

Postadres
Hanzeweg 6
Website
www.praktijk-severin.nl
E-mailadres
info@praktijk-severin.nl

Willem levensvragen

Woont u in Twente of de Achterhoek en heeft u levensvragen? Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij levensvragen, ongeacht levensovertuiging. Willem levensvragen biedt zorg aan:

  \t
 • Volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte en hun naasten
 • \t
 • Mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen
 • \t
 • Kinderen krijgen ondersteuning via het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur.

Website
www.willemlevensvragen.nl
Telefoonnummer
0900 777 00 77

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Website
www.steunbijverlies.nl

Regelhulp - rouwen en verdriet

Website
www.regelhulp.nl/rouw-en-verdriet

Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Kijk ook even op de website van de gemeente. Misschien heeft u recht op één van de minimaregelingen.

Gemeente Zutphen - minimaregelingen

Bezoekadres
Henri Dunantweg 1
7201 EV Zutphen
Postadres
Postbus 41
7200 AA Zutphen
Website
www.zutphen.nl/inkomensondersteuning
E-mailadres
info@zutphen.nl
Telefoonnummer
14 0575

Belastingdienst - toeslagen

Website
www.belastingdienst.nl/toeslagen
Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - geldwijzer nabestaanden

Website
www.nibud.nl/geldwijzer-nabestaanden

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering

Website
www.svb.nl/anw

Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Op de website Over palliatieve zorg ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Wilt u met iemand praten over de laatste levenfase? Bel of mail met Willem levensvragen.

Neem contact op met Naoberhulp Zutphen als u palliatieve zorg nodig heeft. Of met Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg.

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Website
www.ongeneeslijk.nl

Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg

 • hulp bij aanvragen van een pgb
 • ondersteunen mantelzorger
 • hulp in de laatste levensfase

Bezoekadres
Gerard ter Borchlaan 12
7242 DL Lochem
Website
www.verpleegcollectief.nl/particuliere-thuiszorg/informatie
E-mailadres
ada@verpleegcollectief.nl
Telefoonnummer
0573 - 700 232

Noaberhulp Zutphen e.o.

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg.

Bezoek alleen op afspraak.

Bezoekadres
Na telefonische afspraak
Postadres
Thorbeckesingel 2
Website
www.noaberhulpzutphen.nl
E-mailadres
info@noaberhulpzutphen.nl
Telefoonnummer
06 10 46 54 95

Willem levensvragen

Woont u in Twente of de Achterhoek en heeft u levensvragen? Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij levensvragen, ongeacht levensovertuiging. Willem levensvragen biedt zorg aan:

  \t
 • Volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte en hun naasten
 • \t
 • Mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen
 • \t
 • Kinderen krijgen ondersteuning via het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur.

Website
www.willemlevensvragen.nl
Telefoonnummer
0900 777 00 77

Over palliatieve zorg

Website
www.overpalliatievezorg.nl

Rijksoverheid - palliatieve zorg

Website
www.rijksoverheid.nl/palliatieve-zorg

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Website
www.nvve.nl
Telefoonnummer
020 62 00 690