BSO+ gestart op 29 maart jl. bij De Kaardebol

De BSO+ is een buitenschoolse opvang met een ‘plus’ voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De BSO+ start bij locatie De Kaardebol van Dikkertje Dap kinderopvang. Het is een kleinschalige groep van maximaal 9 kinderen, met twee vaste pedagogisch medewerkers van Dikkertje Dap Kinderopvang. Zo krijgen de kinderen extra aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een autismespectrumstoornis, ontwikkelings- of leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Daarom werkt de BSO+ samen met vaste medewerkers van Zozijn en entrea lindenhout. Zij kijken en denken mee met de pedagogisch medewerkers op de groep zodat er een optimale ondersteuning geboden kan worden voor de kinderen. De BSO+ groep werkt met een duidelijke structuur waarbij aandacht is voor ieders behoefte. De opvang vindt plaats in een groene omgeving. Er is een overzichtelijke groepsruimte waar de kinderen zich terug kunnen trekken, bijvoorbeeld als zij overprikkeld raken. De pedagogisch medewerkers bieden verschillende activiteiten aan zoals bakken, koken en werken/wroeten in de moestuinen. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel en om (buiten) te spelen met kinderen uit andere groepen. Vanwege het coronavirus is de BSO+ vanaf 29 maart eerst alleen open voor noodopvang. Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met één van de jeugdconsulenten van de gemeente Zutphen via telefoonnummer: 14 0575 (maandag tot en met vrijdag tot 13.00 uur) of per mail via toegangjeugd@zutphen.nl.