Coach4You helpt achtstegroepers door de brugklasperiode

Coach4you

De overgang van basisschool naar middelbare school is voor veel kinderen best een spannende periode. Het kan zijn dat uw zoon of dochter daar ook angst voor voelt. Coach4You biedt voor het zestiende opeenvolgende jaar hulp om leerlingen te helpen. Gemotiveerde vrijwilligers coachen leerlingen die opzien tegen de overgang van basisschool naar middelbare school. In Zutphen zijn aan dit project, dat valt onder Stichting Gilde Zutphen, 22 coaches verbonden. Alle basisscholen in de gemeente kunnen achtstegroepers aanmelden voor een gratis coachingstraject.

Ontwikkeling kind staat voorop

De belangrijkste voorwaarde is dat de leerling in kwestie zelf graag met een coach aan de slag wil. Als uit het intakegesprek op school en een kennismakingsgesprek met het gezin blijkt dat een begeleidingstraject zinvol is, komt de coach daarna gemiddeld eens per week een uur tot anderhalf uur bij de leerling thuis. “Maar hierin zijn we zeer flexibel, want de ontwikkeling van het kind staat voorop”, zegt Adri Bramsen.

Adri is coördinator en lid van het driekoppige Coach4You-projectteam: “De leerlingen met wie wij werken zijn bijvoorbeeld onzeker, kunnen slecht tegen verandering of prikkels, hebben moeite met het onderhouden van sociale contacten of worden gepest. Als coach proberen wij vooral hun zelfvertrouwen te vergroten, zodat ze zich zekerder gaan voelen en in de klas vragen durven stellen en zich durven presenteren.”

Rustige werkplek

Andere aspecten in het coachingstraject zijn onder meer: leren voor jezelf op te komen, het creëren van een rustige werkplek, het plannen en organiseren van huiswerk en het aanleren van een leermethode die het beste bij de leerling past. Huiswerkbegeleiding in de traditionele zin maakt géén onderdeel uit van het programma.

De coach heeft niet alleen wekelijks contact met zijn of haar pupil maar ook met de ouders, legt contact met de leerkracht van groep 8 aan het begin van het traject en met de mentor in het begin van de brugklasperiode. Het doel van de coaching is dat het kind samen met zijn ouders steeds meer zelf de regie neemt om succesvol te zijn op school. Soms blijkt al na enkele maanden in de brugklas dat de coaching kan worden afgebouwd.

Sinds het begin van het project in Zutphen in 2008 hebben coaches van Coach4You in de gemeente Zutphen al ruim 250 leerlingen bijgestaan. Volgens Adri zijn betrokkenen na afloop vrijwel altijd enthousiast en tevreden: “Dit komt doordat het traject zo flexibel is. Tussentijds bekijken we ook telkens weer wat er wellicht beter of anders kan.”

Eigen deskundigheid

De coaches hebben minimaal een hbo denk- en werkniveau. Het landelijke Coach4You, dat ruim twintig lokale afdelingen telt waarvan Zutphen een van de grootste is, biedt trainingen aan waardoor coaches leerlingen nog beter kunnen helpen. De verdeling man/vrouw binnen het team van Zutphense coaches is fiftyfifty en de leeftijd varieert van medio dertig tot begin tachtig. Iedereen brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee en hiermee wordt bij het bepalen van een match tussen leerling en coach rekening gehouden.

Oproep aan ouders

Twijfelt u of uw kind het straks zonder hulp wel redt in de brugklas? Adri: “Afgelopen jaar hebben we veertien leerlingen gecoacht. Dat zijn er wat minder dan in de jaren ervoor. Mogelijk komt dit doordat het voortgezet onderwijs gezamenlijk doorstromingsprogramma’s is gaan aanbieden. In dit kader hebben in 2022 ruim 130 leerlingen verschillende workshops gevolgd. Wij denken dat Coach4You hierop een heel mooie aanvulling kan zijn, omdat onze begeleiding individueel is en we wekelijks minimaal met een van de ouders of verzorgers in contact staan.”

Speciaal onderwijs en ISK

Naast de reguliere basisscholen in de gemeente Zutphen komen ook leerlingen van Het Mozaïek (speciaal basisonderwijs), De Springplank (speciaal onderwijs) en de Internationale Schakelklas (ISK) Zutphen in aanmerking voor een coachingstraject vanuit Coach4You. Binnenkort ontvangen alle scholen, zoals altijd aan het begin van het jaar, een mail waarin zij op deze mogelijkheid en de bijbehorende procedure en voorwaarden worden gewezen.

Kijk voor meer informatie over Coach4You in Zutphen op de website van Stichting Gilde Zutphen. Landelijk informatie vindt u op de website van Coach4You.

Bron: Contact Zutphen