Extra energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan ontvangt u misschien dit jaar een energietoeslag van €800 om de hogere energiekosten te kunnen betalen. De meeste huishoudens met een laag inkomen krijgen de energietoeslag automatisch uitbetaald. Heeft u deze niet ontvangen vóór 1 mei? Dan kunt u vanaf 2 mei alsnog een aanvraag doen via de website van de gemeente Zutphen. Hiervoor heeft u een DigiD of eHerkenning nodig. U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 30 november 2022.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zutphen als u op de datum waarop u de energietoeslag aanvraagt:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • In de gemeente Zutphen woont;
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs heeft of een geldige verblijfsvergunning;
  • Hoofdbewoner of eigenaar bent van de woning waarin u woont;
  • een inkomen heeft dat niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum.

 

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Kijk op de website van gemeente Zutphen bij de veel gestelde vragen en antwoorden. Geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar info@zutphen.nl. Of bel 140575 en vraag naar het team Bijzondere bijstand.