Gemeente Zutphen wil crisisfonds van vijf miljoen euro opzetten

Crisisfonds

De gemeente Zutphen maakte eerder deze week bekend dat ze meer gaat doen om de steeds grotere groep ‘nieuwe armen’ te helpen. Door 360 woningen te isoleren wordt een groep inwoners met een eigen woning en een sociaal minimum tot 150% geholpen het energieverbruik flink te verlagen. Maar er is nog veel meer nodig en dat is ook bekend. De gemeente stelt daarom aan de raad voor om een tijdelijke steunregeling op te zetten van 5 miljoen euro om te voorkomen dat steeds meer mensen in een armoedeval terecht komen.

Door nu te zorgen dat mensen de winter kunnen doorkomen, wil de gemeente voorkomen dat inwoners in steeds grotere problemen komen die langer duren en nog moeilijker op te lossen zijn. De gemeente wil dit samen doen met maatschappelijke partners, initiatieven in wijken, fondsen, kerken en de inwoners van Zutphen.

Vanaf 1 december wil de gemeente uit dit crisisfonds een pakket aan maatregelen betalen voor inwoners die het hard nodig hebben. Daarnaast wordt een plan gemaakt om ook ondernemers en organisaties vanuit dit fonds steun te kunnen bieden. Uiteraard besluit de gemeenteraad hier eerst nog over.

Wat houdt het crisisfonds in?

Dit fonds is onder andere bedoeld voor individuele noodhulp en het versterken van de sociale samenhang in de wijken. Onder individuele noodhulp valt bijvoorbeeld om samen met organisaties inwoners te helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. De gemeente wil ook in 2023 een energietoeslag uitkeren aan inwoners met een sociaal minimum tot 130%. Samen met organisaties en het onderwijs wordt gekeken hoe ze gezinnen kunnen ondersteunen met huishoudelijke producten of studiespullen. Vanuit de tweede pijler wil de gemeente onder andere inzetten op de wijkcentra, als plek waar maaltijden worden verzorgd, of waar inwoners comfortabel warm kunnen samenkomen.

Ook voor ondernemers en organisaties zorgen de stijgende kosten voor steeds meer problemen. De komende maanden wordt er gewerkt aan een plan zodat er ook voor hen, betaald vanuit dit fonds, steun beschikbaar komt.

Deze tijdelijke maatregel wordt betaald vanuit de Corona Reserve en vanuit de hogere Algemene Uitkering vanuit het Rijk.

Bron: Contact