Gespreksgroep Odensehuis voor mensen met beginnende dementie

Mensen met beginnen dementie beseffen vaak dat er iets met hun hoofd en lichaam gebeurt. Het is fijn om de vragen en gevoelens die dat oproept met anderen te kunnen delen. Daarom organiseert het Odensehuis Zutphen een tweewekelijkse gespreksgroep voor inwoners van de gemeenten Zutphen, Bronckhorst en Lochem waarin begeleiding kan plaatsvinden.

In de eerste fase van een dementieproces beschikken mensen over allerlei mogelijkheden om zich aan te passen aan de veranderingen. Tegelijkertijd zijn er veel vragen en onzekerheden over de toekomst. Dat kunnen hele praktische zaken zijn, maar ook vragen over de zin van het leven. Met de juiste begeleiding ontwikkelen mensen meer inzicht in de gevolgen van dementie voor het dagelijks leven en voor de omgang met andere mensen.

De gespreksgroep van het Odensehuis is opgezet in samenwerking met Henri Knol van ‘Willem’, het centrum voor Levensvragen in Twente en de Achterhoek, die dit slechte nieuws kortgeleden te horen hebben gekregen.

Veel mensen met beginnende dementie staan nog middenin de maatschappij, maar bemerken bij zichzelf veranderingen waardoor het moeilijker wordt om het dagelijks leven vorm te geven. Veranderingen die te maken hebben met denken, onthouden, het vinden van goede woorden, de communicatie met naasten en de invulling van de dag. De gespreksgroep komt tegemoet aan de behoefte bij veel mensen om daar met anderen samen over te kunnen praten.

De gespreksgroepen

Wat kunnen de deelnemers verwachten? Een gespreksgroep met mensen in dezelfde situatie, begeleiding door een deskundige op het gebied van zingeving en levensvragen, samen kijken naar mogelijke oplossingen voor ervaren problemen en ontdekken van mogelijkheden, tips, ervaringen en emoties delen met mensen die hetzelfde doormaken, informatie over hersenaandoeningen en de veranderingen die dat met zich meebrengt en aandacht voor bewegen.  

Elke groep bestaat uit vier tot tien deelnemers. Zij komen iedere twee weken samen met een deskundige begeleider bij elkaar in het Odensehuis in Zutphen, Martinetsingel 60. Belangstellenden kunnen op elk moment starten en mogen de bijeenkomsten bezoeken zolang zij dat willen of kunnen. Deze zijn iedere twee weken op de dinsdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur. De data voor de rest van dit jaar zijn: 2,9 en 23 augustus, 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1,15 en 19 november en 13 en 27 december. De data voor 2023 worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Aanmelden?

Aanmelden kan via de gespreksleider Henri Knol (0657989349 of H.Knol@szmk.nl) of via Ien Spallek van het Odensehuis (0624954343 of coordinator@odensehuiszutphen.nl).

Tijdens een kennismakingsgesprek met Henri Knol wordt bekeken of deelname aan de groep zinvol is. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wie zelf geen vervoer kan regelen kan contact opnemen met het Odensehuis over mogelijke oplossingen.