Gratis cursus voor mantelzorgers in omgaan met dementie

mantelzorg dementie

Bent u mantelzorger voor een naaste met dementie? Er is nu de cursus 'Omgaan met dementie, voor mantelzorgers' waarin mantelzorgers in zes bijeenkomsten de gelegenheid wordt gegeven ervaringen met andere mantelzorgers te delen en van elkaar te leren. De cursus vindt plaats in het Odensehuis aan de Martinetsingel 60 in Zutphen op de woensdagavonden 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart van 19.00 tot 20.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aan de hand van een aantal thema's worden situaties besproken. Het is de bedoeling om samen de zin en betekenis van mantelzorg te ontdekken. De gespreksgroep vindt plaats op woensdagavonden en de bijeenkomsten duren anderhalf uur. Tijdens de cursus is onder andere aandacht voor de mantelzorger, de zorg voor een naaste, de balans in de mantelzorg en grenzen stellen, het omgaan met de achteruitgang en het levenseinde en waar de mantelzorger de kracht vandaan haalt. De kring staat onder leiding van Henri Knol, geestelijk verzorger, en wordt gefaciliteerd door 'Willem', centrum voor levensvragen in Twente en de Achterhoek. 

U kunt zich opgeven per telefoon of mail bij Ien Spallek of Willemien Hak, coördinatoren Odensehuis Zutphen, via  info@odensehuiszutphen.nl of bel 06 - 249 543 43. U kunt zich ook aanmelden bij Henri Knol, geestelijk verzorger en leider gesprekskring, via e-mail h.knol@szmk.nl of bel 06 - 579 893 49. 

Bron: Contact