Hop eens langs aan de Van Heemstrastraat

Buurtbewoners van de Van Heemstrastraat in het Waterkwartier hebben sinds deze zomer een nieuwe ontmoetingsplek: de hopwoning van Perspectief Zutphen op nummer 13.

Het sociale wijkteam Waterkwartier ‘hopt’ elke één á twee jaar naar een andere woning om het contact met en tussen buurtbewoners te versterken. Deze woning is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, vrijwilligers en professionals én de werkplek van het sociaal wijkteam. Woonbedrijf Ieder1 stelt een hopwoning tijdelijk beschikbaar. Het sociaal wijkteam zat tot nu toe aan de Goeman Borgesiusstraat. Terwijl de buurthuizen van Perspectief Zutphen bezoekers uit een groter gebied aantrekken, is het bereik van een hopwoning vaak kleinschaliger. “Nu de hopwoning voor het eerst aan een doorgaande weg zit, zijn we voor mensen uit de hele wijk goed te vinden”, verwacht “sociaal makelaar” Clemens Menting. Buurtbewoners met vragen, bijvoorbeeld over financiën, overlast of behoefte aan meer contact, kunnen een beroep doen op het sociaal wijkteam. Bovendien heeft het sociaal wijkteam korte lijntjes met bijvoorbeeld de wijkagent en het Woonbedrijf.

In de hopwoning kunnen wijkbewoners niet alleen het sociaal wijkteam treffen, maar ook elkaar. Als de medewerkers aanwezig zijn, kan iedereen binnenlopen voor een kop koffie. “Onze werkplekken zijn op de bovenverdieping, de woonkamer is in principe beschikbaar voor de omwonenden. Zij kunnen deze ruimte gebruiken voor activiteiten ten behoeve van de buurt.”

De medewerkers van het sociaal wijkteam ondersteunen en verbinden bewoners bij vragen. De sociaal makelaar is er voor het versterken van verbindingen in de buurt. “Als je veel hoort, kun je mensen bij elkaar brengen om ze van elkaars kennis gebruik te laten maken. Je weet bijvoorbeeld wie ervaring heeft met bepaalde problemen of dezelfde aanvraagformulieren”, legt Clemens uit. Hij wil ook bewoners ondersteunen bij de organisatie van activiteiten die het gevoel van saamhorigheid vergroten. Hij hoopt dat zij met ideeën komen om het leven in de buurt te verbeteren en iets te doen tegen eenzaamheid. Zijn nieuwe buren Chris en Marjan zien ook dat dat welkom is: “Er is hier niets meer.” Voorheen kon iedereen koffie drinken bij de Emmanuelkerk, maar dat is allemaal verdwenen. De bewoners van de seniorenappartementen aan de overkant hebben geen gezamenlijke ruimte en komen misschien ook wel graag langs ‘hoppen’.

Meer reuring

Zelf hebben Chris en Marjan aan contact geen gebrek. Ze zitten graag in hun voortuin en weten vaak wat er speelt in de buurt. Ze houden er niet van de deur plat te lopen bij de buren, maar als er problemen zijn kan iedereen bij hen terecht. Ze heten Clemens en het sociaal wijkteam van harte welkom. “Meer reuring, gezellig”, zegt Chris. “En een ideale buur, want ’s avonds en in het weekend is het er vaak rustig”, lacht Marjan.

Vanaf half augustus is de hopwoning, met hulp van Buurtservice-vrijwilligers, ingericht en is de buurt welkom. Clemens heeft er zin in om met meer buurtgenoten kennis te maken.

Welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen helpt vanuit drie sociale wijkteams inwoners bij vragen en problemen op het gebied van onder meer financiën en opvoeding. Ook bieden de teams ondersteuning bij de behoefte aan meer contact of het organiseren van activiteiten in de buurt. Perspectief heeft ook (hop)woningen in De Hoven, Noordveen en in de Zuidwijken. Meer weten over Perspectief? Ga naar www.perspectiefzutphen.nl of bel 0575-519613.