Hulp bij omgaan met verward en zorgwekkend gedrag

Omgaan met psychische klachten kan lastig zijn. Voor iemand zelf, maar ook voor familie en vrienden. Bij psychische klachten kunt u denken aan depressie, angsten of onzekerheid. Maar ook aan verward gedrag. Verward gedrag kan ontstaan door andere psychische klachten of dementie. Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Maakt u zich zorgen om iemand? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag. 

Wanneer kan ik bellen met Meldpunt Zorgwekkend gedrag?

De meeste mensen die in de war zijn, zijn ongevaarlijk en zorgen ook niet voor overlast. Toch hebben zij wel op tijd de juiste hulp nodig. Wanneer kunt u dan melding doen bij het Meldpunt?

Misschien merkt u dat het niet goed gaat met uw buurvrouw; dat zij steeds vaker de gordijnen dichthoudt en weinig buiten komt. Of u schrikt van iemand op straat die er verward uitziet. Maar het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt om een familielid of vriend die niet goed meer voor zichzelf of het huis zorgt. In dit soort situaties is er geen sprake van spoed en is het niet nodig om de politie in te schakelen. Maar het is dan wel fijn om de hulp van een deskundige te krijgen. Daar is het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag voor bedoeld! Zij zorgen dat de betreffende persoon de juiste hulp aangeboden krijgt.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

U kunt bij Meldpunt Zorgwekkend Gedrag terecht voor hulp. Via het telefoonnummer 0800-1205 kunt u met een deskundige praten over de persoon om wie u zich zorgen maakt. Het Meldpunt kan dan de juiste hulpverleners inschakelen. Wilt u meer weten over hulp bij verward gedrag? Kijk dan ook op de website van Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.