Nieuwe patiënten app van Trombosedienst Gelre

App Trombosedienst Gelre

Voortaan kunnen patiënten die onder controle staan van de Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen van Gelre ziekenhuizen, ook via een app hun antistolling dosering zien. Vanaf 13 oktober 2022, op Wereld Trombosedag, is de MijnPortavita app hiervoor te gebruiken door patiënten die al gebruik maken van het online dossier ‘digitaal logboek’.

Trobosedienst

In Nederland krijgen ieder uur elf mensen trombose. Trombose houdt in dat door één of meerdere bloedpropjes de bloedvaten verstopt kunnen raken. De Trombosedienst helpt patiënten bij preventie en behandeling van trombose. Dat gebeurt door de werking van antistollingsmiddelen, ook wel bloedverdunners genoemd, te controleren via bloedafname.

App

Alle trombosepatiënten die onder controle staan, krijgen telkens een doseerschema van hun antistollingsmedicatie, nadat de meting van de bloedstolling (INR) is gedaan. Dit krijgen zij na bloedprikken op een prikpost of door zelf thuis hun INR te meten via een vingerprik. Patiënten die ervoor kiezen om deze informatie in te zien in het online dossier ‘digitaal logboek’, kunnen dit vanaf Wereld Trombosedag op 13 oktober 2022 ook doen via de MijnPortavita app. Het is dan niet meer nodig om het papieren doseerschema via de post of telefoontje van de Trombosedienst af te wachten om een wijziging in het doseerschema van de antistollingsmedicatie door te geven. Patiënten krijgen een bericht dat het doseerschema in de app staat.

Informatie

Patiënten die meer willen weten of vragen hebben over trombose, kunnen donderdag 13 oktober in Gelre Apeldoorn langskomen bij de informatietafel in de centrale hal tussen 13.00 en 16.00 uur. Medewerkers van de Trombosedienst, van Portavita en een ambassadeur van de Trombosestichting staan dan klaar om patiënten en bezoekers te woord te staan. 

Bron: Contact