Nieuwste jongeren-ontmoetingsplek in Zutphen is geopend

Jongeren-ontmoetingsplek

Wist u dat de nieuwste jongerenontmoetingsplek (JOP) tussen Zuidwijken en Waterkwartier is geopend? De nieuwe JOP is de eerste van zijn soort in Zutphen. In 2018 werd het containerachtige onderkomen geplaatst aan de Lage Weide in Warnsveld, maar in de loop der tijd verloor het zijn functie en raakte het in verval. Het idee ontstond om het te verplaatsen, maar naar welke locatie?

Monique van 't Erve, wijkregisseur van Zuidwijken: "Zowel vanuit Zuidwijken als Waterkwartier was er vraag naar een officiële hangplek. De jongeren hebben deze locatie zelf gekozen." Beter dan rondhangen in winkelcentrum De Brink. Er zijn geen directe buren, aan de noordkant strekt zich een groot grasveld uit tot aan de Schouwlaak (de beek). Aan de zuidkant bevindt zich de Laan naar Eme, en pas daarachter staan de eerste huizen.

Volgens straatcoach Van den Broek worden er goede afspraken gemaakt. De omwonenden moeten daarop kunnen vertrouwen. Als ze hinder ondervinden, is het de bedoeling dat ze contact opnemen met een van de straatcoaches - ze hebben de telefoonnummers - en niet meteen met de handhavers. De straatcoach zal dan het gesprek aangaan met de jongeren.

Er is vooraf overleg geweest met andere partijen: vertegenwoordigers van het Hospice (aan de overkant van de beek), het tankstation aan de Emmerikseweg, de kinderboerderij (verderop aan de Schouwlaaksweg) en de stichting Emerpark. Deze laatste beheert het terrein waar de JOP is geplaatst. Bovendien is het een hondenlosloopgebied.

Yasir (21) was bij de opening aanwezig: "Ik woon in Warnsveld, deze plek is makkelijk voor mij te bereiken", zegt hij over de nieuwe JOP. "Ik vind het geweldig. Er is genoeg ruimte, je kunt zelfs voetballen als je wilt. Of muziek afspelen!"