Omgaan met dementie. Gratis cursus voor mantelzorgers!

In een cursus van vijf bijeenkomsten krijgen mantelzorgers de gelegenheid om hun ervaringen met andere mantelzorgers te delen. En om van elkaar te leren. Aan de hand van een aantal thema’s wordt ieders situatie besproken. Het is de bedoeling om samen de zin en betekenis van mantelzorg te ontdekken. De gespreksgroep vindt plaats op maandagavond en de bijeenkomsten duren anderhalf uur.

In de eerste cursus wordt er kennisgemaakt. In de andere vier cursussen komen de volgende onderwerpen aan bod: ‘Waarom bent u mantelzorger en zorgt u voor uw naaste?’, ‘Balans in de mantelzorg en grenzen stellen’, ‘Omgaan met de achteruitgang van uw naaste en het levenseinde’ en ‘Waar haalt u de kracht voor de mantelzorg vandaan?’.

De cursussen zijn op de volgende data, van 19:00-20.30 uur:

1. 1 november
2. 15 november
3. 29 november
4. 6 december
5. 13 december

Deelname aan de cursus is gratis.

De cursus vindt plaats in het Odensehuis aan de Martinetsingel 60, 701 DT Zutphen. De kring staat onder leiding van Henri Knol, geestelijk verzorger en wordt gefaciliteerd door ‘Willem’ het centrum voor levensvragen in Twente en de Achterhoek.

Meedoen met de cursus “Omgaan met dementie”?

Opgave kan per telefoon of mail bij:

Ien Spallek, coördinator Odensehuis
Mail: info@odensehuiszutphen.nl
Telefoon: 06 24954343

Henri Knol, geestelijk verzorger, leider gesprekskring
Mail: h.knol@szmk.nl
Telefoon: 06 57989349