Behandeling van mijn kind

Er zijn veel verschillende soorten jeugdhulp. Op de website van Zorgregio ziet u met welke soorten jeugdhulp de gemeente Zutphen werkt.

Er zijn veel verschillende soorten hulp. Daarom helpt de jeugdconsulent van de gemeente u. Samen kijkt u welke hulpvraag u heeft en welke hulp hier het beste bij past. Misschien is individuele hulp het beste. Of juist hulp thuis.

Daarna kijkt u samen met uw jeugdconsulent naar een passende zorgverlener. De jeugdconsulent helpt u kiezen. En kan u altijd informatie geven over de zorgverleners. Bijvoorbeeld over de locatie, wachttijden en specialisme.

Gemeente Zutphen - Toegangsteam Jeugd

Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij 9.00 - 13.00 uur

Of kom langs ma t/m vrij 9.00 - 16.00 uur

Bezoekadres
Henri Dunantweg 1
7201 EV Zutphen

Telefoonnummer
14 0575

Zorgregio - zorgaanbod


Soms woont een kind (tijdelijk) niet meer thuis. Bijvoorbeeld als uw kind in een pleeggezin of zorginstelling woont. Of uw kind woont bij uw (ex-)partner. U heeft bijna altijd recht om uw kind te zien. Uw kind heeft ook het recht om u te zien. Per situatie kan het verschillen welke rechten u als ouder heeft. En wat de wensen en rechten van uw kind zijn. Bijvoorbeeld het wel of niet hebben van gezag.

Heeft u vragen over uw rechten en uw situatie? Neem dan contact op met uw jeugdconsulent. Die kan u doorverwijzen naar de juiste organisatie. Bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ).

Het AKJ kan u meer vertellen over uw rechten. De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis. U kunt ook terecht bij MEE Oost voor gratis en onafhankelijke hulp.

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Website
www.mee-oost.nl

E-mailadres
oco@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

Website
www.akj.nl

E-mailadres
info@akj.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00