Veilig wonen

Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in. Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u mogelijk helpen.

Kijk ook op de website Mijn Huis Op Maat voor tips en informatie. U kunt ook vragen of 1 van de woonadviseurs bij u langskomt. Samen loopt u uw huis door en kijkt u naar de mogelijkheden. Vraag het bezoek aan via de website.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Vraag het WMO Zorg-loket om meer informatie.


Meld de plekken waar u zich onveilig voelt bij een wijk- of buurtagent. Geef het door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waar u zich niet prettig bij voelt.

Voelt u zich onveilig omdat u iets naars heeft meegemaakt zoals een inbraak, brand of geweld? Praat over uw gevoelens. Bel bijvoorbeeld De Luisterlijn. Slachtofferhulp kan u ook helpen.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website van de brandweer staan tips om brand te voorkomen. Op de website Maak het ze niet te makkelijk vindt u tips tegen inbraak.

Steeds meer buurten hebben WhatsApp Buurtpreventie. Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis informatie uit over uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt en kunt u inbraken voorkomen.

Heeft u problemen met de buren? Perspectief Zutphen biedt buurtbemiddeling aan. Neem contact op of kijk op de website voor meer informatie.

Gemeente Zutphen - melding openbare ruimte

Perspectief Zutphen - buurtbemiddeling

Telefoonnummer
0575 59 62 32

Politiebureau Zutphen

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Houtwal 3
7201 ES Zutphen

Telefoonnummer
0900 88 44

Wijkagenten Zutphen

Brandweer Nederland

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Maak het ze niet te makkelijk

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

WhatsApp Buurtpreventie (WABP)

Website
www.wabp.nl


Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms helpt de gemeente met de kosten.

U kunt personenalarmering aanvragen bij thuiszorgorganisaties.

Wilt u meer informatie over personenalarmering? Vraag ernaar bij Sensire of Kruiswerk Achterhoek en Liemers. Hier kunt u ook personenalarmering aanvragen.

Heeft u weinig geld en wilt u personenalarmering aanvragen? Misschien komt u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met de afdeling Zorg en inkomen van de gemeente Zutphen. Of kijk op de website van de gemeente bij Bijzondere bijstand voor meer informatie.

Gemeente Zutphen - bijzondere bijstand

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Voor openingstijden: zie www.zutphen.nl/contact/openingstijden

Bezoekadres
's-Gravenhof 2
7201 DN Zutphen

Postadres
Postbus 41
7200 AA Zutphen

E-mailadres
info@zutphen.nl

Telefoonnummer
14 0575

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

E-mailadres
info@kruiswerk.nl

Telefoonnummer
0314 35 74 30

Sensire

Website
www.sensire.nl

Telefoonnummer
0900 88 56


Probeer de problemen eerst zelf met uw buren te bespreken. Op de website Problemen met je buren vindt u informatie en tips. De website van de politie vertelt wat u kunt doen bij geluidsoverlast van uw buren.

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Perspectief Buurtbemiddeling. Getrainde vrijwilligers helpen om problemen met de buren en overlast samen op te lossen. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Alles wat u vertelt behandelen zij vertrouwelijk. Ze helpen buren met elkaar in contact te laten komen en de communicatie op gang te brengen of te herstellen.

Woonoverlast komt steeds vaker voor en burenruzies kunnen allerlei oorzaken hebben. Gelukkig is er veel in de wet geregeld. Op https://www.wa.nl/rechtsbijstandverzekering/burenrecht/ kunnen buren die overlast ervaren alles lezen over het burenrecht. Daarbij wordt er in stappenplan ingegaan op hoe buren het probleem bij elkaar kunnen aankaarten en samen kunnen werken aan een oplossing.

Perspectief Zutphen - buurtbemiddeling

Telefoonnummer
0575 59 62 32

Politie - burenruzie

Problemen met je buren


Bel met Veilig Thuis. Zij staan dag en nacht klaar met advies en hulp. Bent u thuis niet meer veilig? Ook dan kan Veilig Thuis u helpen. Zij kunnen zorgen voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kind mag mee.

Is het niet veilig om te bellen? Ga dan naar de apotheek en noem het codewoord 'Masker 19'. De mensen bij de apotheek brengen u in contact met hulpverleners. Als u samen met uw partner de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Doe aangifte van geweld bij de politie. Ook als u bang bent voor uw partner. U heeft recht op bescherming.

Wilt u met iemand praten? Dat kan met iemand van De Luisterlijn. Op de website van Slachtofferhulp komt u in contact met lotgenoten. Uw huisarts kan u ook verder helpen.

Of praat met iemand van het Sociaal wijkteam. Of met iemand van de gemeente.

Is er een crisis en wilt u direct hulp? Bel dan met de spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland.

Gemeente Zutphen - Toegangsteam Jeugd

Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij 9.00 - 12.30 uur

Bezoekadres
Henri Dunantweg 1
7201 EV Zutphen

Telefoonnummer
14 0575

Jeugdbescherming Gelderland - spoedeisende zorg

Dag en nacht bereikbaar.

Telefoonnummer
0900 99 555 99

Politiebureau Zutphen

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Houtwal 3
7201 ES Zutphen

Telefoonnummer
0900 88 44

Praktijk voor systeemtherapie Severin

Relatie-, gezins-, en individuele therapie en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten.

Postadres
Hanzeweg 6

Sociaal wijkteam

Toets 1 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Telefoonnummer
0575 51 96 13

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

Slachtofferhulp - forum huiselijk geweld

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)


Tegenwoordig doen we vrijwel alles via het internet. Vragen opzoeken, winkelen, financiële zaken en nog veel meer. Veilig internetten wordt daarom steeds belangrijker. Want met dat we veel via het internet doen, betekent het dat cybercrime ook vaker voorkomt. In het ‘Veilig internet’ dossier van VPNgids vindt u actuele tips, blogs en informatie over hoe u uw computer en internetverbinding kunt beveiligen.

VPN Gids - Veilig internet