Jeugdhulp regelen

Jeugdhulp gaat via de gemeente. De gemeente kijkt samen met u en uw kind welke hulp passend is. Neem contact op met een jeugdconsulent van het Toegangsteam Jeugd. Zij verwijzen u verder.

Heeft u al een verwijzing naar een zorgverlener? Bijvoorbeeld van uw huisarts of andere medisch specialist, zoals een arts in het ziekenhuis of een psychiater? Zij sturen de verwijzing naar de gemeente. De gemeente zorgt dan voor de inzet en betaling van de jeugdhulp.

Heeft u al een verwijzing maar nog geen jeugdconsulent van de gemeente? Vraag hier dan om bij het Toegangsteam Jeugd. De jeugdconsulent weet namelijk veel van alle vormen van jeugdhulp waardoor de jeugdconsulent beter kan meekijken naar de juiste vorm van hulp. Ook kan de jeugdconsulent adviseren wanneer de hulp is gestart en bijvoorbeeld verlengd moet worden.

Gemeente Zutphen - Toegangsteam Jeugd

Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij 9.00 - 13.00 uur

Of kom langs ma t/m vrij 9.00 - 16.00 uur

Bezoekadres
Henri Dunantweg 1
7201 EV Zutphen

Telefoonnummer
14 0575


Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. Dit kan op 2 manieren:

 • Zorg in natura: de gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener.
 • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u het geld krijgt.

De gemeente wil graag dat u goede hulp krijgt. Daarom werkt de gemeente alleen samen met zorgverleners die aan de eisen voldoen. Dit geldt voor zorg in natura en voor pgb. Een overzicht van deze zorgverleners staat op de website van Zorgregio.

Wilt u graag zorg via een pgb? De jeugdconsulent van de gemeente controleert dan of de zorgverlener aan de eisen voldoet. Ook vraagt de jeugdconsulent naar bepaalde documenten. U vraagt die documenten aan bij de zorgverlener.

Bij zorg in natura regelt de gemeente veel voor u. Bij zorg via een pgb moet u meer taken zelf doen. Bijvoorbeeld de administratie en de betaling. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij u. Daarom kijkt de gemeente altijd of u zelf deze taken kunt doen.

Kijk voor meer informatie over pgb op de website van Regelhulp.

Zorgregio - zorgaanbod

Regelhulp - persoonsgebonden budget (pgb)


Heeft u hulp nodig, maar lukt het u niet om dit zelf te regelen? Vraag dan hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Een onafhankelijk cliëntondersteuner vindt u bij:

 • MEE Oost
 • Oost mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Website
www.mee-oost.nl

E-mailadres
oco@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Oost mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning

Telefoonnummer
06 21316682

Perspectief Zutphen - ik zoek hulp

Zit jij ergens mee? Kom jij er zelf niet uit? Dan gaan we samen met jou aan de slag. Wij ondersteunen je bijvoorbeeld bij het op orde brengen van je financiën, schulden, je minder alleen voelen, omgaan met een echtscheiding of opvoedingsvragen. Of bij vragen over werk of school, beter in je vel zitten, omgaan met stress, als mantelzorger overeind blijven, zorgen over iemand of ruzie met je buren oplossen.

Ook voor andere vragen kun je bij ons terecht. We hebben een groot netwerk, dus als wij je niet zelf kunnen ondersteunen, geven we je advies over waar je ondersteuning kunt krijgen die bij jou past. Onze ondersteuning kost je niets.

Schakelwijkverpleegkundigen Zutphen

Sensire en Verian leveren de schakelwijkverpleegkundigen voor de gemeente Zutphen. Zij zijn werkzaam voor een organisatie, maar in de functie van schakelwijkverpleegkundige onafhankelijk.

De drie schakelwijkverpleegkundigen binnen de gemeente Zutphen zijn:

 • Thea Vorenkamp
  06 10880106
 • Karen Gieling
  06 20014273
 • Lenneke Bosscher
  06 10277446

Als schakelwijkverpleegkundigen kunnen zij worden ingezet bij de inwoners van Zutphen, waar nog geen professionele zorg betrokken is, maar waar wel zorgen over zijn.

Zij gaan na een aanmelding uit voorzorg op huisbezoek en kijken samen met de inwoner welke mogelijkheden en oplossingen er zijn voor hun vraag. Ze proberen maatwerk te leveren, zodat mensen zelf hun leven weer op een zelfstandige, prettige, verantwoordelijke en comfortabele manier oppakken en kunnen blijven meedoen in de maatschappij. De ondersteuning van de schakelwijkverpleegkundigen is kortdurend en er wordt allereerst uitgegaan van iemands eigen mogelijkheden en die van hun omgeving. Indien nodig maken ze gebruik van de vele contacten die zij hebben met alle professionele/ vrijwillige instanties en de gemeente. Ze werken met subsidie van het Zilveren Kruis en zijn daardoor onafhankelijk van zorgorganisaties.

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630


Heeft u een klacht over de jeugdconsulent van de gemeente? Bespreek dit eerst met de jeugdconsulent om de klacht op te lossen. Helpt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Heeft u een klacht over de zorgverlener? Bespreek dit dan met de zorgverlener en de jeugdconsulent. Helpt dit niet, dan kunt u de zorgverlener vragen naar de klachtenprocedure.

U kunt ook altijd met klachten terecht bij het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp of bij MEE Oost.

De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ) helpt u bij vragen of klachten. De hulp is altijd gratis.

De vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies
 • geeft antwoord op vragen en legt uit hoe de hulpverlening werkt
 • vertelt over de rechten en keuzes die u heeft
 • gaat samen met u op zoek naar oplossingen bij problemen in de hulpverlening
 • kan helpen met het schrijven van een klachtenbrief of meegaan naar gesprekken

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Website
www.mee-oost.nl

E-mailadres
oco@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

TeamED16 - ervaringsdeskundigen

Team ED. Ervaringsdeskundigen die naast je staan. Iemand die luistert. Die begrijpt waar je het over hebt. Die zelf ook diep heeft gezeten. Iemand die jouw taal spreekt. Een maatje met ervaring dus. Dat is Team ED. Kun jij zo’n maatje wel gebruiken? Of wil jij zo’n maatje worden? Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. ED staat voor: vrijwilligers die ondersteuning bieden aan jongeren in dezelfde situatie als waarin ze zelf ooit zaten. Denk aan verslaving, misbruik, prostitutie, misdaad, mensenhandel, onveiligheid thuis. Meer informatie? Kijk op teamed16.nl.

Telefoonnummer
06 27 07 68 70

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

Website
www.akj.nl

E-mailadres
info@akj.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00


Ontvangt uw kind jeugdhulp via de gemeente en is er een jeugdconsulent bij betrokken? Dan heeft de jeugdconsulent een dossier van uw kind. U kunt dit dossier bij de jeugdconsulent opvragen. In het dossier vindt u de volgende gegevens:

 • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
 • het gezinsplan dat door u ondertekend is, met daarin informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
 • informatie over de ingezette hulp
 • eventueel: brieven, plannen en besluiten van bijvoorbeeld zorgverleners

Ook de zorgverlener houdt een dossier van uw kind bij. U kunt bij de zorgverlener het dossier opvragen of vragen om inzage. Vraag voor informatie uw contactpersoon van de zorgverlener, of bel hun algemene nummer.