Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen

Tijdelijke subsidieregeling niet commerciële maatschappelijke en culturele instellingen vanwege coronacrisis

Om de negatieve (economische) gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken heeft de landelijke overheid diverse steunpakketten beschikbaar gesteld om de liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers en organisaties op orde te houden. Ondanks de steunpakketten van de landelijke overheid en de provincies zien we dat steeds meer maatschappelijke en culturele instellingen het moeilijk krijgen en bij de gemeente vragen om aanvullende ondersteuning.

Wat houdt de subsidie in?

De gemeente Zutphen ontvangt van het Rijk financiële ondersteuning om de negatieve effecten van de coronamaatregelen (deels) te compenseren. Specifiek voor de ondersteuning van niet commerciële maatschappelijke en culturele instellingen (stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen) is een tijdelijke subsidieregeling opgesteld.

Heeft uw instelling schade geleden die direct het gevolg is van de coronacrisis? U kunt subsidie aanvragen om deze schade (gedeeltelijk) te compenseren. Die aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. 

Lees meer en aanvragen?