Zo wil Zutphen inwoners in armoede in vervolg alsnog helpen

Jaarlijks blijft er meer dan een miljoen euro op de plank liggen bestemd voor minima in Zutphen. Veel inwoners die in aanmerking komen voor minimaregelingen melden zich namelijk niet. De gemeente wil daarom met extra regelingen voor deze inwoners komen, om het geld toch uit te geven.

Het afgelopen jaar besloot de gemeente Zutphen onder meer het afzwemmen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te vergoeden en er werd een nieuwe gemeentepolis afgesloten, waardoor minima toch gebruik konden blijven maken van een goedkope collectieve ziektekostenverzekering. 

Als het aan de gemeente Zutphen ligt blijft het daar niet bij. Wethouder Laura Werger broedt op meer regelingen voor Zutphense huishoudens die het financieel gezien zwaar hebben. “We hebben weer wat ruimte om gericht dingen te kunnen doen voor deze doelgroep”, zegt Werger. “We kijken naar voorstellen die het leven van mensen echt soepeler kunnen maken.”

Waslijst vol voorstellen

Zutphen heeft een lange lijst met voorstellen opgesteld. De gemeenteraad moet hier later dit jaar keuzes in maken. Zo bekijkt Zutphen of het mogelijk is om minima tegemoet te komen in de fors gestegen energiekosten. Het Rijk heeft al een eenmalige extra compensatie toegezegd voor deze inwoners. Naar verwachting komt dit neer op 200 euro per huishouden. Zutphen wil deze eenmalige energietoeslag verdubbelen. 

Daarnaast wil de gemeente bijvoorbeeld de inkomensgrens voor Inkomenstoeslag verhogen en geld uittrekken voor menstruatie-armoede. Op meerdere plekken in de gemeente komen gratis maandverband en tampons te liggen.

Geld blijft op de plank liggen

Dat Zutphen regelingen voor minima kan uitbreiden, komt omdat er jaarlijks te veel geld ongebruikt blijft dat bedoeld was voor deze doelgroep. Het aantal inwoners met schulden dat zich bij de gemeente Zutphen meldt om gebruik te maken van verschillende regelingen, is veel te laag. Op het stadhuis blijven daardoor miljoenen liggen die geserveerd zijn voor minimaregelingen als het kindpakket, woonkostentoeslag of bijzondere bijstand.

Jaarlijks blijft er meer dan 1 miljoen euro liggen dat bestemd is voor deze regelingen, gaf Werger eerder al aan. 

Schaamte en toeslagenaffaire

“Bij armoede en schulden komt veel schaamte kijken. Bovendien heeft de toeslagenaffaire erin gehakt, waardoor bij veel inwoners het vertrouwen in de overheid is gekelderd”, zegt Werger. “Als iedereen die in aanmerking komt zich zou melden, dan zouden we een groot deel van de voorstellen niet uit kunnen voeren. Ze meldden zich alleen niet, waardoor we met laagdrempelige regelingen deze groep alsnog proberen te bereiken.”

Als je landelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zou doortrekken naar het inwonersaantal van Zutphen, zouden er in de gemeente bijvoorbeeld bijna tweeduizend huishoudens moeten zijn die schulden hebben die ze niet zelf meer kunnen wegwerken. Maar iets meer dan tweehonderd huishoudens daarvan melden zich bij de gemeente, zei Werger eerder, waarna ze al een noodkreet deed aan inwoners met schulden: "Wij kunnen helpen”

Bron: De Gelderlander.

Heeft u hulp nodig bij schulden?

Heeft u ook zorgen over schulden of geldproblemen? Pak deze aan voordat uw problemen groter worden. Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om te praten over uw schulden. En ook om hulp te vragen. Toch is dit de eerste stap naar een oplossing! Komt u er zelf niet uit? Blijf niet rondlopen met uw geldzorgen en leg contact. Dat kan via e-mailadres sdv@zutphen.nl, of neem contact op met Perspectief Zutphen of Schuldhulpmaatje. Er is hulp beschikbaar.