Psychische klachten

Te veel stress kan klachten geven. Zoals angsten of een depressie. Neem de tijd om te ontspannen.

Een hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Hierdoor kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Informatie over het voorkomen van een hoge werkdruk vindt u op de website Arboportaal.

Op de websites van MIND en Mentaal Vitaal staan tips en ontspanningsoefeningen. U vindt er ook behandelingen tegen stress.

Heeft u meer hulp nodig? Uw huisarts kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.

Sportverenigingen vindt u in de (digitale) gemeentegids. Of kijk op Zutphen Actief.

Digitale gemeentegids

Actief Zutphen

Postadres
Gemeente Zutphen
Postbus 41 (p/a Gemeente Zutphen)
7200 AA Zutpen

E-mailadres
info@zutphen.nl

Telefoonnummer
14 - 0575

Halte Z

HalteZ is een plek waar iedereen terecht kan. Met een team van verschilmakers biedt HalteZ (crisis)ambulante ondersteuning, (crisis)dagbesteding/dagopvang, en interventies binnen de hulpverlening. Deze hulp wordt aangeboden aan kinderen, (jong) volwassenen en ouders.

Perspectief Zutphen - ik zoek hulp

Zit jij ergens mee? Kom jij er zelf niet uit? Dan gaan we samen met jou aan de slag. Wij ondersteunen je bijvoorbeeld bij het op orde brengen van je financiën, schulden, je minder alleen voelen, omgaan met een echtscheiding of opvoedingsvragen. Of bij vragen over werk of school, beter in je vel zitten, omgaan met stress, als mantelzorger overeind blijven, zorgen over iemand of ruzie met je buren oplossen.

Ook voor andere vragen kun je bij ons terecht. We hebben een groot netwerk, dus als wij je niet zelf kunnen ondersteunen, geven we je advies over waar je ondersteuning kunt krijgen die bij jou past. Onze ondersteuning kost je niets.

TeamED16 - ervaringsdeskundigen

Team ED. Ervaringsdeskundigen die naast je staan. Iemand die luistert. Die begrijpt waar je het over hebt. Die zelf ook diep heeft gezeten. Iemand die jouw taal spreekt. Een maatje met ervaring dus. Dat is Team ED. Kun jij zo’n maatje wel gebruiken? Of wil jij zo’n maatje worden? Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. ED staat voor: vrijwilligers die ondersteuning bieden aan jongeren in dezelfde situatie als waarin ze zelf ooit zaten. Denk aan verslaving, misbruik, prostitutie, misdaad, mensenhandel, onveiligheid thuis. Meer informatie? Kijk op teamed16.nl.

Telefoonnummer
06 27 07 68 70

Sport.nl - sportwijzer

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Arboportaal - Werkdruk

RIVM - Steunpunt coronazorgen


Psychische klachten zijn bijvoorbeeld een depressie, angsten of onzekerheid. Heeft u hier regelmatig last van? Praat erover met uw partner, familie of vrienden. Of ga naar uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp.

Bij MIND Korrelatie kunt u advies en hulp krijgen. Bel of kijk op de website. Informatie, tips en behandelingen vindt u ook op de websites van Mentaal Vitaal en Kleur je leven.

Wilt u (anoniem) met iemand praten over uw problemen? U kunt 24 uur per dag bellen of chatten met De Luisterlijn.

Sommige huisartsen hebben iemand in dienst die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg. Dit heet een praktijkondersteuner GGZ. Vraag uw huisarts om meer informatie.

Misschien vindt u hulp bij GGNet. Of bij Dimence. Kijk op de websites voor meer informatie. U kunt ook langsgaan bij het praktijkhuis van Ixta Noa. Of praat met iemand van het Sociaal wijkteam. Of bel of mail met Willem levenvragen.

Sociaal wijkteam

Toets 1 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Telefoonnummer
0575 51 96 13

Dimence Zutphen

Openingstijden: ma t/m vrij, 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Dreef 6e
Zutphen

Postadres
Dreef 6e

Telefoonnummer
057 550 99 40

Ixta Noa - praktijkhuis Zutphen

Het Praktijkhuis is een inloophuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en direct betrokkenen, hulpverleners, studenten of anderszins geïnteresseerden. Het Praktijkhuis is een plek waar je kunt zijn, waar je lotgenoten kunt ontmoeten, in gesprek kunt komen met ervaringsdeskundigen en vragen kunt stellen. In het Praktijkhuis is er ruimte voor een kop koffie of thee. Je kunt gezellig in gesprek met de anderen in het Praktijkhuis, of de moeilijke momenten of problemen waar je tegen aanloopt met elkaar delen. Heb je geen zin in een gesprek, maar vind je het wel lekker om even thuis weg te zijn? Er is ook alle ruimte om met een tijdschrift of boek op de bank te gaan zitten of te computeren.
Het Praktijkhuis heeft verschillende gemeenschappelijke ruimtes en daarnaast 3 respijtkamers. Deze respijtkamers zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. Gedurende korte tijd kunnen zij hier verblijven en deelnemen aan de activiteiten in het Praktijkhuis.

In het Praktijkhuis is altijd een medewerker en/of vrijwilliger van Ixta Noa aanwezig die open staat voor al jouw vragen omtrent psychische stoornissen en aanverwante thema’s.

De actuele openingstijden vind je op de website.

Bezoekadres
IJsselkade 9
7201 HB Zutphen

E-mailadres
zutphen@ixtanoa.nl

Telefoonnummer
0575 57 18 96

Halte Z

HalteZ is een plek waar iedereen terecht kan. Met een team van verschilmakers biedt HalteZ (crisis)ambulante ondersteuning, (crisis)dagbesteding/dagopvang, en interventies binnen de hulpverlening. Deze hulp wordt aangeboden aan kinderen, (jong) volwassenen en ouders.

GGNet - psychische klachten

Willem levensvragen

Woont u in Twente of de Achterhoek en heeft u levensvragen? Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij levensvragen, ongeacht levensovertuiging. Willem levensvragen biedt zorg aan:

    \t
  • Volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte en hun naasten
  • \t
  • Mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen
  • \t
  • Kinderen krijgen ondersteuning via het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur.

Telefoonnummer
0900 777 00 77

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

E-mailadres
vraag@korrelatie.nl

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Kleur je leven

Telefoonnummer
070 314 24 95

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid


Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden.

Op de website Labyrint in Perspectief vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen.

Op de website Naasten in Kracht kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Maakt u zich zorgen om iemand? Meld het bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag of bel 0800-1205.

Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel het Advies- en meldpunt verward gedrag voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

GGNet biedt veel verschillende soorten hulp voor mensen die een naaste hebben met psychische problemen. Kijk op de website voor de mogelijkheden.

GGnet voor familie van patiënten

TeamED16 - ervaringsdeskundigen

Team ED. Ervaringsdeskundigen die naast je staan. Iemand die luistert. Die begrijpt waar je het over hebt. Die zelf ook diep heeft gezeten. Iemand die jouw taal spreekt. Een maatje met ervaring dus. Dat is Team ED. Kun jij zo’n maatje wel gebruiken? Of wil jij zo’n maatje worden? Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. ED staat voor: vrijwilligers die ondersteuning bieden aan jongeren in dezelfde situatie als waarin ze zelf ooit zaten. Denk aan verslaving, misbruik, prostitutie, misdaad, mensenhandel, onveiligheid thuis. Meer informatie? Kijk op teamed16.nl.

Telefoonnummer
06 27 07 68 70

GGNet - hulp voor familie en naasten

Advies- en meldpunt verward gedrag

Dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 23.00 uur. U krijgt een ervaren hulpverlener aan de lijn die u advies geeft.

U kunt dit nummer bellen als u zich zorgen maakt over iemand die verward gedrag vertoont. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurvrouw die al een tijd haar gordijnen dicht heeft. Of over een kennis die zichzelf verwaarloost.

Telefoonnummer
088 933 55 00

Naasten Centraal

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Telefoonnummer
0900 254 66 74

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Telefoonnummer
0800 12 05


Soms zijn psychische problemen zo erg dat ze uw hele leven beheersen. U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u denkt aan zelfmoord. U heeft dan meteen hulp nodig.

Bel uw huisarts. ’s Avonds, ‘s nachts of in het weekend belt u de huisartsenpost. De huisarts kan de crisisdienst bellen om u te komen helpen.

U kunt ook bellen met een hulplijn. Denkt u aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is dag en nacht bereikbaar voor hulp.

Huisartsenpost Regio Zutphen

Bezoekadres
Den Elterweg 79
7207 AE Zutphen

Telefoonnummer
0900 200 90 00

113 Zelfmoordpreventie

Hulplijn, gratis en anoniem.

Website
www.113.nl

Telefoonnummer
0800 0113